Istoric

La 1 septembrie 1966 în sectorul 3 din București, a intrat în funcțiune o nouă unitate de învațământ – Școala Generală Nr.78.

Înființarea unei noi școli în cartierul “23 August” era reclamată de suprapopularea școlară de la unitățile de învățământ nr. 55 si 67. Numărul mare de elevi cărora unitățile școlare de mai sus nu le mai putea face față, a fost deteminat de exodul rural, specific perioadei 1960-1965, când procesul de industrializare care a avut loc în zona școlii noastre necesita cât mai multă forță de muncă.

Deși s-a propus ca Școala Nr. 78 să se inființeze în 1961, s-a refuzat de fiecare dată pe motivul lipsei de fonduri necesare investiției respective.

La începutul anului 1966 – Inspectoratul Școlar al Municipiului București a reușit să obțină autorizația de construcție și la 15 mai 1966 se deschide șantierul.

Clădirea Școlii Nr. 78 a fost construită pe un teren – fostă livadă, proprietatea unui ofițer în rezervă aflat la o vârstă foarte înaintată. Constructorul a lăsat o parte din livadă netăiată, aceasta formând o frumoasă grădină de trandafiri si pomi fructiferi ce dă școlii multă frumusețe și culoare. Încheierea lucrărilor de construcție și dotarea cu mobilier nou si modern, aparatură didactică pentru laboratoare și pentru procesul de învățământ la clase a avut loc cu câteva zile înaintea deschiderii anului de învățământ – 15 septembrie 1966. Astfel, clădirea Școlii Nr. 78 a fost construită în aproximativ 3 luni de zile.

Anul școlar a început cu un efectiv de 616 elevi, transferați de la școlile nr. 55 si 67 si cu un colectiv de 25 de cadre didactice, transferate de asemenea din aceleași unități școlare. Colectivul de conducere a fost alcătuit din profesoara Cătălin Ana – director si învățătoarea Cristea Elisabeta – director adjunct.

Doamna Cătălin Ana – profesoară de geografie a condus școala până în anul 1988 – 1 septembrie, data pensionării cu o întrerupere de 10 luni: august 1980-mai 1981, perioadă în care școala a fost condusă de doamna Buca Valeria, profesoară de limba si literatura română. De la 1 septembrie 1988 si până în august 2021, directorul școlii a fost doamna profesoară de matematică, Aurelia Manache. În prezent activează ca și director dna profesoară de limba engleză, Lori-Valentina Sălăgean.

În activitatea desfașurată de-a lungul anilor s-a acordat permanent o atenție deosebită și în egală măsură atat calitatii muncii la clasă cât și activităților în afara clasei și a școlii in vederea unei bune pregătiri a elevilor. Astfel, privind retrospectiv, foarte mulți absolvenți ai Școlii nr. 78 au devenit personalități în domeniul științei, culturii și învățământului universitar. Amintim mai jos pe câțiva dintre absolvenții noștrii:

– Zaharia Alexandru- fost membru al lotului olimpic de matematică la Liceul “Mihai Viteazul”, absolvent al Facultații de Matematică, cercetător la Institutul de Matematică, actualmente profesor universitar la Montreal, Canada.

– Nedelcu Angelica- asistent la Institutul de Medicină si Farmacie- Facultatea de Farmacie București.

– Drăghici Claudia- lector la Academia de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu”.

Un mare număr de elevi au îmbrățișat meseria de inginer în diferite domenii economice, medici, economiști, profesori, educatori, învățători, tehnicieni dar si muncitori de înaltă calificare.

Rezultatele de excepție au fost obținute în cadrul activităților desfășurate în afara școlii, în cadrul concursurilor sportive, festivalurilor cultural-artistice, olimpiadelor școlare, în colaborare cu muzee și alte instituții.

Elevii Școlii nr. 78 au participat la întâlniri cu mari personalități din domeniul științei, culturii, acțiuni imortalizate în numeroase albume ce rămân mărturia unor acțiuni cu o mare forță în formarea elevilor noștrii.

Printre personalitățile care au fost oaspeții școlii noastre, amintim:

– Eugenia Moldoveanu si Florin Diaconescu- primi soliști ai Operei Române;

– Popescu Aurelia Gorj- doctor docent, directorul Muzeului de Istorie Naturală “Grigore Antipa”;

– Petre Ghelmez- poet, Vasile Poenaru- poet si profesor al școlii;

– Baciu Florin- fost elev, explorator în Antartica, care a organizat și o expoziție la nivelul școlii cu fotografii din “Continentul Alb”, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înființarea școlii, în 1996.

În anul școlar 2014-2015 Școala Gimnaziala Nr. 78 a fost complet reabilitată și dotată cu aparatură tehnică modernă – fiecare clasă beneficiind de video proiector, conexiune la internet, precum si sonorizare. Sălile de clasă au fost dotate cu mobilier modular .